YUKARI

Hatay’da Nisan Ayında AEP Kapsamında Eğitimler Verilmiştir

Ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aile Eğitim Programının yaygınlaştırılma çalışmalarına ilimizde devam edilmektedir. 24.10.2013 tarihinde başlanılan Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimleri başlangıç tarihinden günümüze kadar 9 defa açılmış ve bu eğitimlerde toplam 262 Aile Eğitim Programı Eğiticisi yetiştirilmiştir.

Aile Eğitim Programı çerçevesinde Nisan 2017 döneminde; Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları ve Başa Çıkma Yolları, Güvenli Annelik, Afet Bilinci, Hijyen ve Temizlik, İletişim Teknikleri, Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıktan Korunma Yolları, Çocuk İhmal ve İstismarı, Akran Baskısı ve Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları konularında 9 seminer düzenlemiş ve 815 kişiye eğitim verilmiştir.

 

aep haber