YUKARI

Aydın’da AEP Kapsamında Eğitimler Verildi

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak, Aile Eğitim Programı kapsamında, Uyuşturucu ile Mücadele ve Tütünle Mücadele Eylem Planları gereği farkındalık yaratmak amacıyla koruyucu-önleyici hizmet olarak halk eğitimleri planlanmıştır. Halk Eğitimleri programının ilk adımı 01.06.20117 tarihinde il Müdürü Seyfi BOZÇELİK’in açılış konuşması ile başlamıştır.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi BOZÇELİK korunmaya muhtaç çocuk alanında çalışan personelin eğitimini önemsediğini, bu nedenle halk eğitimlerinin ilk olarak Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde görev yapan bakım elemanlarımızla başladığını, böylelikle hem korunma altındaki çocuklarımıza, hem de personelimizin ailelerine katkı sağlamanın hedeflendiğini ifade etmiştir. Halk eğitimlerinin farkındalık ve sosyal sorunlar karşısında toplumsal değişiklik yaratabilmek için önemli olduğuna değinen İl Müdürü Seyfi BOZÇELİK eğitim programının farklı grupları da hedef alarak genişleyeceğini ve tüm Aydın’a uluşmayı hedeflediklerini ifade etmiştir.

 

Haziran ayı boyunca Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde görev yapan bakım elemanlarına, Efeler ilçesinde Formatör Cana DEDE, Nazilli ilçesinde ise Formatör N. Tülin ÇELİK tarafından eş zamanlı olarak Aile Eğitim Programının Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları, Aile ve Sosyal Ağlar, Dönemler ve Ergenlik Süreci ve Riskli Davranışlar isimli üniteleri işlenecektir. Program Kadın Konuk Evinden hizmet alan müracaatçılarla devam edecek ve tüm ile yaygınlaştırılacaktır.

 

IMG_8395 IMG_8378 2