YUKARI

Aile Eğitim Programı Formatörlerinin Dikkatine

Değerli  Formatörlerimiz;

Bu çalışma; aile eğitimlerinin ülke çapında bütünlük oluşturması için kurs halinde düzenli olarak yapılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda  Aile Eğitim Programı (AEP) yıllık planı oluşturulmuştur. Aşağıda belirtilen hususlar ve il eğitim planı hakkındaki görüş ve önerilerinizi 14 Temmuz 2017 Cuma gününe kadar aileegitimleri@aile.gov.tr adresine iletmenizi rica ederim.

 

AEP İL YILLIK PLAN

 

İL EĞİTİM PLANI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

AEP yıllık planında,

 • Plan hazırlanırken toplumsal değişimler ve belirli gün ve haftalara dikkat edilmiştir. Örneğin Eğitim – Öğretim yılı başlangıcına “Okul ve Aile Modülü” yerleştirilmiştir.
 • Modül sütunundaki renklendirilmiş hücreler AEP’in 5 ayrı alanın renklerini temsil etmektedir. (Turuncu renk Aile Eğitimi ve İletişimi modülü gibi)
 • Planının uygulanma döneminde yaklaşık olarak 140.000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.
 • Temmuz ayı, plan hazırlık dönemi olarak belirlenmiştir.
 • Her bir modül için genel olarak 2’şer haftalık süreler ayrılmıştır.
 • Her bir modülün tamamlanma süresi yıllık planda gösterilmektedir. Bir modülün tamamlanabilmesi için modülde bulunan ünitelerin tamamı aynı katılımcı gruba verilmelidir. Örneğin; “Aile Yaşam Becerileri Modülü” için,
  • 5 ünitenin tamamı, toplam 8 saatte, aynı katılımcı gruba, kasım ayının ilk iki haftası içinde, farklı günlerde verilir.
 • Her bir modülün içerisinde bulunan tüm ünitelerin belirtilen tarih ve sürede tamamlanması modül içerindeki tüm ünitelerin verilmesi gereklidir. Ancak katılımcı grubun özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak ünitelere ayrılacak süre formatör/eğitimci tarafından belirlenir.

 

FORMATÖRÜN GÖREVLERİ

 

 • İl eğitim planda boş bırakılan yerlerin ilinizin ihtiyaç ve kaynakları göz önünde bulundurularak doldurulması,
 • İl Eğitim Planı’nın formatörler ve eğiticilerin iş birliğinde hazırlaması,
 • Eğiticilerin program kitabı sayfa 92-96 arasında yer alan eğitici profiline uygun olarak seçilmesi ve modüllerin bu profile uygun eğiticiler tarafından verilmesi,
 • Eğitimin yapılacağı yerler ve eğitim düzenleme sayıları belirlenirken il ve ilçe merkezleri ile belde ve köylerde yaşayan nüfus oranlarının dikkate alınarak hazırlanması,
 • İl nüfusunun yaklaşık olarak %0,5’ini kapsayacak şekilde öngörülen eğitim sayısının belirlenmesi,
 •  İl eğitim planında yer alan her bir modülün en az 3 ayrı katılımcı gruba uygulanacak (eğitim verecek) şekilde planlanması,
 • Katılımcı grupların en az 20’şer kişilik gruplar halinde oluşturulması,
 • Eğitim öncesi ve sonrasında El Notları arasında bulunan “Öz Değerlendirme Formlarının”, eğitim sonrasında Eğitici El Kitabı sayfa 63 Ek: 2’de yer alan “Tutum Belirleme Ölçeğinin” katılımcılara doldurtularak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, (Örneğin “Hayatın İlk Çeyreği” modülü işlenmeden önce ön test olarak  “Hayatın İlk Çeyreği Öz Değerlendirme Formu” ve tamamlandıktan sonra son test olarak “Hayatın İlk Çeyreği Öz Değerlendirme Formu”  ile Tutum Belirleme Ölçeğinin doldurtulması)
 • Tamamlanan planın ilgili il müdür yardımcısı ve il müdürünün onayı ile genel müdürlüğümüze gönderilmesi,
 • İl müdürü onaylı il eğitim planının eğiticilere dağıtılması,
 • İl eğitim planının son halinin halkın ulaşabileceği tüm araçlar (tv, radyo, sosyal medya kanalları, broşür) kullanılarak duyurulması,
 • Eğiticilerin eğitim verecekleri tarihlerde çalıştıkları kurumda görevli/izinli sayılmaları konusundaki resmi yazışmaların yapılması ve takip edilmesi
 • İl eğitim planı doğrultusunda yapılan eğitimlerin yerinde kontrol edilmesi ve takibinin yapılması, arasındadır.

 

İletişim :    Hülya ÖZÜDOĞRU (Tel: 0312 705 55 50)  Gamze IŞIK (Tel:0312 705 55 47)