YUKARI

2017 Ekim Ayında Bingöl İlinde 670 Bireye AEP Kapsamında Eğitimler Verilmiştir

Ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak ve toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Eğitim ailede başlar” ilkesinden hareketle hazırlanan Aile Eğitim Programı, bilgi çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesini arttırmaya dönük önemli bir adımdır. Koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem kazanan Aile Eğitim Programı, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu arttırmaya dönük bir hizmet hamlesidir.
Bu amaç doğrultusunda 2017 Ekim ayında Bingöl İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimince Bingöl merkez ve ilçelerimizde şu çalışmalar yapılmıştır;
1 merkez köy okulu, 4 Kur’an kursu ve merkezde 6 okulda toplam 492 bireye,
3 ilçe okulunda 178 bireye seminerler verilmiştir.
Bu eğitimler kapsamında katılım sağlayan bireylerin özel problemleri dinlenmiş, İl Müdürlüğünün vermiş olduğu hizmetler hakkında bilgi verilmiş ve birey, problemiyle ilgili gerekli birim ve meslek elemanına yönlendirilmiştir.