Haberler ve Duyurular

Düzce ‘de Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma Konulu Eğitim Verilmiştir

Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanlarına yönelik 17.07.2017 Pazartesi günü16:30-17:30 saatleri arasında “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” konulu eğitim düzenlenmiştir.

Eğitim Programının sunumu Öğretmen Ayşe GÜLER tarafından gerçekleştirilmiş olup, 195 kişi katılım sağlamıştır.

Madde kullanim Riski

 


Mardin’de AEP Kapsamında 04-07 Temmuz 2017 Tarihlerinde Eğitici Eğitimi Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmak üzere geliştirilen Aile Eğitim Programı Eğitici Programı, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mardin İl Koordinatörlüğü’nün desteği ile Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 04-07 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Farklı alanlarda kamu hizmeti veren 29 kişinin katılımıyla düzenlenen AEP Eğitici Eğitimi Programı’nın açılış konuşmasını Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Mehmet Zeki ERYARSOY yapmıştır. 4 gün süren AEP Eğitici Eğitimi Programı sonrasında eğitime katılan tüm katılımcılar, düzenlenen sınavı başarı ile geçmiş ve Eğitici Sertifikası almaya hak kazanmışlardır. 


Çorum’da Haziran Ayı İçerisinde Aile Eğitim Programı Kapsamında 135 Kişiye Eğitim Verildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından toplumun temel yapı taşı olan aileleri bilinçlendirmek, yaşam kalitelerini artırmak, kendi sorunlarını çözebilme kapasitelerini katkı sağlamak ve  ‘sağlıklı, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler’ sayısının artırılması amacıyla hazırlanan “Aile Eğitim Programı” kapsamında seminer programları devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Formatörü Ahmet YAKUT koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi, İl Müftülüğü, Afet Acil Durum Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gibi çeşitli kurumlarla iş birliği yapılarak eğitimler gerçekleştirilmektedir.

 

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Aile Yaşam Becerileri ve İletişim Konusunda Formatör Ahmet Yakut tarafından 20.06.2017 tarihinde saat 10:30’da 53 kişiye; Bahçelievler Mesleki Teknik Kız Anadolu Lisesinde Eş Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar ile Ergenlerle İletişim Konusunda Ahmet Yakut tarafından 22.06.2017 tarihinde saat 11:00’da 83 kişiye olmak üzere toplam Haziran Ayı’nda 135 kişiye ulaşılmıştır. AEP kapsamında 2017 yılı içerisinde toplam 2652 kişiye ulaşılmıştır.

 

IMG_8212 IMG_8202 IMG_8196 IMG_8191 IMG_8188 IMG_8175 IMG_8169 IMG_8161


Aile Eğitim Programı Formatörlerinin Dikkatine

Değerli  Formatörlerimiz;

Bu çalışma; aile eğitimlerinin ülke çapında bütünlük oluşturması için kurs halinde düzenli olarak yapılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda  Aile Eğitim Programı (AEP) yıllık planı oluşturulmuştur. Aşağıda belirtilen hususlar ve il eğitim planı hakkındaki görüş ve önerilerinizi 14 Temmuz 2017 Cuma gününe kadar aileegitimleri@aile.gov.tr adresine iletmenizi rica ederim.

 

AEP İL YILLIK PLAN

 

İL EĞİTİM PLANI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

AEP yıllık planında,

 • Plan hazırlanırken toplumsal değişimler ve belirli gün ve haftalara dikkat edilmiştir. Örneğin Eğitim – Öğretim yılı başlangıcına “Okul ve Aile Modülü” yerleştirilmiştir.
 • Modül sütunundaki renklendirilmiş hücreler AEP’in 5 ayrı alanın renklerini temsil etmektedir. (Turuncu renk Aile Eğitimi ve İletişimi modülü gibi)
 • Planının uygulanma döneminde yaklaşık olarak 140.000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.
 • Temmuz ayı, plan hazırlık dönemi olarak belirlenmiştir.
 • Her bir modül için genel olarak 2’şer haftalık süreler ayrılmıştır.
 • Her bir modülün tamamlanma süresi yıllık planda gösterilmektedir. Bir modülün tamamlanabilmesi için modülde bulunan ünitelerin tamamı aynı katılımcı gruba verilmelidir. Örneğin; “Aile Yaşam Becerileri Modülü” için,
  • 5 ünitenin tamamı, toplam 8 saatte, aynı katılımcı gruba, kasım ayının ilk iki haftası içinde, farklı günlerde verilir.
 • Her bir modülün içerisinde bulunan tüm ünitelerin belirtilen tarih ve sürede tamamlanması modül içerindeki tüm ünitelerin verilmesi gereklidir. Ancak katılımcı grubun özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak ünitelere ayrılacak süre formatör/eğitimci tarafından belirlenir.

 

FORMATÖRÜN GÖREVLERİ

 

 • İl eğitim planda boş bırakılan yerlerin ilinizin ihtiyaç ve kaynakları göz önünde bulundurularak doldurulması,
 • İl Eğitim Planı’nın formatörler ve eğiticilerin iş birliğinde hazırlaması,
 • Eğiticilerin program kitabı sayfa 92-96 arasında yer alan eğitici profiline uygun olarak seçilmesi ve modüllerin bu profile uygun eğiticiler tarafından verilmesi,
 • Eğitimin yapılacağı yerler ve eğitim düzenleme sayıları belirlenirken il ve ilçe merkezleri ile belde ve köylerde yaşayan nüfus oranlarının dikkate alınarak hazırlanması,
 • İl nüfusunun yaklaşık olarak %0,5’ini kapsayacak şekilde öngörülen eğitim sayısının belirlenmesi,
 •  İl eğitim planında yer alan her bir modülün en az 3 ayrı katılımcı gruba uygulanacak (eğitim verecek) şekilde planlanması,
 • Katılımcı grupların en az 20’şer kişilik gruplar halinde oluşturulması,
 • Eğitim öncesi ve sonrasında El Notları arasında bulunan “Öz Değerlendirme Formlarının”, eğitim sonrasında Eğitici El Kitabı sayfa 63 Ek: 2’de yer alan “Tutum Belirleme Ölçeğinin” katılımcılara doldurtularak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, (Örneğin “Hayatın İlk Çeyreği” modülü işlenmeden önce ön test olarak  “Hayatın İlk Çeyreği Öz Değerlendirme Formu” ve tamamlandıktan sonra son test olarak “Hayatın İlk Çeyreği Öz Değerlendirme Formu”  ile Tutum Belirleme Ölçeğinin doldurtulması)
 • Tamamlanan planın ilgili il müdür yardımcısı ve il müdürünün onayı ile genel müdürlüğümüze gönderilmesi,
 • İl müdürü onaylı il eğitim planının eğiticilere dağıtılması,
 • İl eğitim planının son halinin halkın ulaşabileceği tüm araçlar (tv, radyo, sosyal medya kanalları, broşür) kullanılarak duyurulması,
 • Eğiticilerin eğitim verecekleri tarihlerde çalıştıkları kurumda görevli/izinli sayılmaları konusundaki resmi yazışmaların yapılması ve takip edilmesi
 • İl eğitim planı doğrultusunda yapılan eğitimlerin yerinde kontrol edilmesi ve takibinin yapılması, arasındadır.

 

İletişim :    Hülya ÖZÜDOĞRU (Tel: 0312 705 55 50)  Gamze IŞIK (Tel:0312 705 55 47)

                   

 


Hatay’da Haziran Ayında 214 Kişiye AEP Kapsamında Eğitimler Verilmiştir

Ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafindan hazırlanan Aile Eğitim Programının yaygmlaştınlma çalışmalarına ilimizde devam edilmektedir. 24.10.2013 tarihinde başlanılan Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimleri başlangıç tarihinden günümüze kadar 9 defa açılmış ve bu eğitimlerde toplam 262 Aile Eğitim Programı Eğiticisi yetiştirilmiştir.
Aile Eğitim Programı çerçevesinde Haziran 2017 döneminde;Hayatın Ilk Çeyreği, Aile Yaşam Becerileri, Birey ve Aileler için Afet Bilinci, Ihmal ve Istismar, öfke Kontrolü ve Evlilik Öncesi Eğitim konularında 7 seminer düzenlemiş ve 214 kişiye eğitim verilmiştir.

aep haber


İzmir’de AEP Kapsamında Yapılan Eğitimler İle Üç Ayda Yaklaşık 2000 Kişiye Eğitim Verilmiştir

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir  İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri Şubesi koordinatörlüğünde  Psikolog Güliz KARATAŞ, Psikolog Sibel VATANSEVER, Çocuk Gelişimci Selbinaz GÜNEŞ, Psikolog Alev GÜVEN ve Psikolog Özge KOÇAK tarafından 09.02.2017-15.05.207 tarihleri arasında İzmir’in 27 ilçesinde, tüm Kuran Kursları öğretici ve Kursiyerlerinin davet edildiği toplamda yaklaşık 2000 kişinin katıldığı seminerler düzenlenmiştir. Seminer konuları ‘Aile İçi İletişim, Eş Seçimi ve Madde Bağımlılığı Riski Bulunan Ergenlerle İletişim’ olarak belirlenmiştir.

20170313_102218_resized IMG-20170331-WA0005 IMG-20170517-WA0005 IMG-20170517-WA0003 IMG-20170517-WA0000 IMG-20170406-WA0019 IMG-20170209-WA0011 IMG-20170312-WA0008 IMG-20170312-WA0009 IMG-20170313-WA0003 IMG-20170313-WA0015 IMG-20170216-WA0012 IMG-20170313-WA0025 20170512_103558 20170320_101019 20170313_113610


Yalova’da AEP Kapsamında Eğitici Eğitimi Düzenlenmiştir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmak üzere geliştirilen Aile Eğitim Programı Eğitici Programı Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 12-15 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve  bağlı kuruluşlarda görev yapan doktor, avukat, psikolog, sosyolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacılar, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan  öğretmenler, Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan  sağlık görevlileri, İl Müftülüğünde görev yapan vaizeler katılım sağlamıştır. AEP Eğitici Eğitim Programı sonunda yapılan sınavda tüm katılımcılar sertifika almaya hak kazanmıştır.

İl Müdürü Faruk UYSAL kapanış konuşmasında “Bu eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kurumun hâlihazırda ihtiyaç duyduğu ve ileride ihtiyaç duyacağı eğiticilerin yetiştirilmesi için geliştirilmiş olup İlimizde sertifika alan AEP eğiticileri, ilimizin çeşitli bölgelerinde yaşayan ailelere ihtiyaç duyulan konularda aile eğitimi vermek üzere yetiştirilmiştir.” ifadesinde bulunmuştur.

Programda Vali Yardımcısı Yıldırım UÇAR , İl Müdürü Faruk UYSAL, İl Müftüsü Turgut AÇARİ ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali TOSUN tarafından 28 katılımcıya sertifikaları takdim edildi. Programa  eğitimci olarak katılan İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şube Müdürü Berat Onur TAŞBAŞI, Kocaeli formatörü Nurcan BALTACI ÖZARSLAN ve Yalova Barosu Avukatı Elif TURNACI ÇAVUŞ’ a teşekkür belgesi verildi.

20170615_150902 20170615_150543 IMG_4754 IMG_4729 IMG_4718 IMG_4708 IMG_4686 20170613_091124 20170612_150756 20170612_105408 IMG_4503 IMG_4495 IMG_4485


Yalova’da 12-15 Haziran 2017 Tarihleri Arasında AEP Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmak üzere geliştirilen Aile Eğitim Programı Eğitici Programı Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 12-15 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve  bağlı kuruluşlarda görev yapan doktor, avukat, psikolog, sosyolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacılar, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan  öğretmenler, Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan  sağlık görevlileri, İl Müftülüğünde görev yapan vaizeler katılım sağlamıştır. AEP Eğitici Eğitim Programı sonunda yapılan sınavda tüm katılımcılar sertifika almaya hak kazanmıştır.

İl Müdürümüz Faruk UYSAL kapanış konuşmasında “Bu eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kurumun hâlihazırda ihtiyaç duyduğu ve ileride ihtiyaç duyacağı eğiticilerin yetiştirilmesi için geliştirilmiş olup İlimizde sertifika alan AEP eğiticileri, ilimizin çeşitli bölgelerinde yaşayan ailelere ihtiyaç duyulan konularda aile eğitimi vermek üzere yetiştirilmiştir.” ifadesinde bulunmuştur.

Programda Vali Yardımcımız Yıldırım UÇAR , İl Müdürümüz Faruk UYSAL, İl Müftüsü Turgut AÇARİ ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali TOSUN tarafından 28 katılımcıya sertifikaları takdim edildi. Programa  eğitimci olarak katılan İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şube Müdürü Berat Onur TAŞBAŞI, Kocaeli formatörü Nurcan BALTACI ÖZARSLAN ve Yalova Barosu Avukatı Elif TURNACI ÇAVUŞ’ a teşekkür belgesi verildi.

20170615_150902 20170615_150543 IMG_4754 IMG_4729 IMG_4718 IMG_4708 IMG_4686 20170613_091124 20170612_150756 20170612_105408 IMG_4503 IMG_4495 IMG_4485


Aksaray’da Mayıs Ayında 111 Kişiye Aile Eğitim Program (AEP) Kapsamında Eğitimler Verilmiştir

Toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla Aile ve Toplum Hizmetlerinin geliştirdiği Aile Eğitim Program(AEP) kapsamında; Aksaray Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli  Çocuk Gelişimci/ AEP Formatörü Emine BÖCÜOĞLU’nun koordinatörlüğünde Sosyolog Sahre ERDOĞAN ve Sosyolog Esma GÜMÜŞSOY tarafından, Aksaray İli merkez / ilçelere bağlı köy/mahalle muhtarlarına ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeline yönelik Mayıs ayı içerisinde 3 oturumda 95 kişiye eğitime verilmiştir. Çocuk Gelişimci/AEP Formatörü Emine BÖCÜOĞLU ise Aksaray İlinde bulunan 16 Koruyucu Ailenin katılımı ile “Çocuk ve Ergenlerle İletişim” konulu eğitim gerçekleştirmiş ve sunum sonunda soruları cevaplanmıştır.

Mayıs ayı içerisinde 5 oturumda toplam 111 kişiye “İletişim” modülü kapsamında eğitim verilmiştir.


Hatay’da Mayıs Ayında 784 Kişiye AEP Konularından Seminerler Verilmiştir

Ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aile Eğitim Programının yaygınlaştırılma çalışmalarına ilimizde devam edilmektedir. 24.10.2013 tarihinde başlanılan Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimleri başlangıç tarihinden günümüze kadar 9 defa açılmış ve bu eğitimlerde toplam 262 Aile Eğitim Programı Eğiticisi yetiştirilmiştir.

Aile Eğitim Programı çerçevesinde Mayıs 2017 döneminde; Madde Kullanım Riski ve Bağımlılıktan Korunma Yolları, Bilinçli Medya Kullanımı, Aile İçi Şiddet ve Erken Evlilikler konularında 20 seminer düzenlenmiş ve 784 kişiye ulaşılmıştır.

aep haber


« Sayfa 1, 2, 3 ... 82, »