Eğitim Paketleri Uygulanmasına İlişkin Önemli Duyuru

document (1)

T.C.
AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 12355188-770[770]-E.1015196 26.12.2018
Konu : Aile Eğitim Programı

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılından beri yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında “Tek Ebeveynli Aileler” modülü ile AEP’te yer alan bazı üniteler birleştirilerek “Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler ” adlı bir eğitim paketi hazırlanmıştır. Ayrıca İç Denetim Başkanlığının 19.09.2017 tarih ve 2017/4138-02,1028-07 no’lu raporuna istinaden Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde 3 kitap şeklinde (Yaşam Becerileri I,II ve Çalışma Hayatı ve Hukuk adlı) “Gençler İçin Yaşam Becerileri” eğitim paketi oluşturulmuştur.
Hazırlanan materyaller İl Müdürlüğünüze basılı olarak gönderilmiş ve İl Müdürlüğünüz e-posta adresine de iletilmiştir.
Söz konusu modül ve eğitim paketlerinin uygun hedef kitleye yönelik yapılacak eğitimlerde yönergede (Ek-1) belirtilen şekilde uygulanması ayrıca ilinizdeki belediyelerle işbirliği içinde “Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler” eğitim paketinin (Ek-2) yönergede belirtilen şekilde “Ebeveyn Okulu” kurs programı olarak uygulanması önem arz etmektedir.
Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında söz konusu modül ve eğitim paketlerine ilişkin eğitimlerin (Tek Ebeveynli Aileler modülü, Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler ve Gençler İçin Yaşam Becerileri eğitim paketlerine yönelik ) 28.12.2018 tarihine kadar uygulamaya girmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda halk eğitimleri hazırlıklarının ivedilikle başlatılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Dr. Muhammet ÖRNEK

Bakan a.      

Genel Müdür