Hatay’da AEP Kapsamında Verilen Okul ve Aile Eğitimleri ile 946 Veliye Ualaşılmıştır

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Eğitim ailede başlar” ilkesinden hareketle, bilgi çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı kapsamında; anne babaların, çocuklarının okul deneyimlerini geliştirecek bilgi ve becerilere sahip olmalarına katkı sağlamak adına Hatay İli 15 ilçesinde 15’i İlkokul 1. sınıf velilerine, 15’i ortaokul 5. sınıf velilerine, 13’ü lise 9. sınıf velilerine yönelik olmak üzere toplam 43 eğitimde Okul ve Aile Modülü uygulanmıştır. Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne bağlı Antakya, İskenderun, Dörtyol, Kırıkhan ve Reyhanlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde görev yapmakta olan 26 eğitici tarafından gerçekleştirilen eğitimlere toplam 946 veli katılım göstermiştir.